gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

In atentia asistentilor sociali

Va aducem la cunostinta ca:

  • prevederile Hotararii nr. 2/2012 a Biroului Executiv care vizeaza printre altele, schimbarea avizelor de exercitare a profesiei de asistent social si a atestatelor de libera practica, vizeaza toti asistentii sociali carora le-au fost eliberate avize de exercitare a profesiei sau atestate de libera practica, pana la data de 15 martie 2012;
  • schimbarea avizelor se realizeaza gratuit, cu respectarea dispozitiilor art. 3 din Hotararea nr. 2/2012 a Biroului Executiv.
  • plata cotizatiei de membru precum si a celorlalte taxe datorate catre CNASR se poate face numai in conturile Cont IBAN: RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 , Banca: Raiffeisen Bank si Cont IBAN: RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001 Banca: BCR, cu respectarea procedurii prezentate la sectiunea modalitati de plata, site
  • plata cotizatiei anuale se poate face in mai multe transe, lunar/trimestrial/semestrial/anual, in functie de posibilitatea si alegerea fiecarui membru ( in acest sens se va mentiona, la efectuare platilor – transa 1, 2 etc , dupa caz);
  • in vederea achitarii cotizatiilor restante, asistentii sociali pot solicita plata esalonata a acestora pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2012, printr-o cerere adresata Biroului Executiv al CNASR, in care se vor mentiona datele de identificare ale asistentului social, suma restanta precum si data pana la care se face angajamentul de plata; dupa aprobare, fiecare membru va primi un email de informare;
  • asistenții sociali care solicită suspendarea pe perioada în care nu exercită profesia de asistent social, pot solicita, în scris, scutirea de la plata cotizației. Solicitarea se face în maxim 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă însotiță de actul care face dovada încetării acestor raporturi; incepand cu data de 15 aprilie 2012, nu vor mai fi acceptate cererile facute retroactiv.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30