gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

In atentia membrilor

Va informam ca a fost modificat cuantumul cotizatiei de membru pentru anul 2012, aceasta avand valoarea de 120 lei.

Totodata va informam ca, la sedinta Consiliului National al CNASR din 30 martie 2012, s-au hotarat urmatoarele (extras din Hotararea nr. 2/2012 a Consiliului National al CNASR) :

Art. 1. – Se aprobă Normele privind stabilirea cuantumul taxelor şi cotizaţiilor pentru asistenţii sociali pentru anul 2012, respectiv pana la organizarea urmatoarei ședințe a Consiliului Național al CNASR, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă ștergerea datoriilor asistenților sociali reprezentând contravaloarea cotizațiilor restante datorate CNASR, înregistrate ca sume restante anterioare anului 2010, asistenții sociali aflați în evidenta cu astfel de restanțe fiind exonerați de la plata acestor sume.

Art. 3 – Se aprobă plata eșalonată a sumelor reprezentând restanțe ale cotizațiilor datorate pentru anii 2010 și 2011 care se vor putea plăti până la data de 1 decembrie 2012.

Art. 4 – Se aprobă scutirea de la plata cotizației pentru o perioadă de 1 an pentru membrii care au toate cotizațiile achitate la zi (de la data înregistrarii până în prezent).

Pentru mai multe informatii va invitam sa consultati sectiunile Juridic/Legislatie si Financiar ale site-ului www.cnasr.ro

Informam membrii organizatiei ca au obligatia de a transmite copii dupa ordinele de plata pentru toate taxele achitate, pe fax: 031 817 20 47 sau email: cnasr@cnasr.ro

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30