gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

In atentia formelor independente de exercitare a profesiei de asistent social


Va informam ca a fost publicat in MOF al Romaniei nr. 245 din 11.04.2012, Ordinul nr. 552/2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei.

Ordinul nr.
552/2012 al Secretarului de Stat pentru Adoptii prevede conditiile precum si modelul-cadru al conventiilor ce pot fi incheiate intre Oficiu si cabinete individuale, cabinete asociate si societati civile profesionale de asistenta sociala si/sau psihologie pentru realizarea unor noi evaluari in cadrul proceduriide contestare a raportului final de evaluare a persoanei/familie adoptatoare in vederea obtinerii atestatului si, respectiv, pentru realizarea activitatilor postadoptie prevazute de legislatia in vigoare din domeniul adoptiei.


Documentul poate fi consultat accesand aici.

In cazul in care sunt persoane (titulare sau asociate in cadrul unei forme independente de exercitare a profesiei de asistent social) interesate sa incheie astfel de conventii cu Oficiul Roman pentru Adoptii, pentru informatii suplimentare se pot adresa la tel : 021 230 13 51, fax 021.230.13.30, email violeta.elefterie@adoptiiromania.ro, persoana de contact Violeta Elefterie.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30