gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Comunicat

Pe parcursul anului 2013, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali a organizat, gratuit, prin intermediul sucursalelor teritoriale o serie de evenimente dedicate formării profesionale continue a asistenţilor sociali.

Un număr de 653 de asistenţi sociali înregistraţi în RNASR au participat la cele 23 evenimente (ateliere de lucru, workshop-uri, conferinţe etc.) organizate în tara, acumulând credite profesionale.


Obiectivele urmărite prin formarea profesională continuă sunt:

  1. cunoașterea și respectarea de către asistenții sociali a standardelor de calitate în serviciile de asistență socială;
  2. pregătirea asistenților sociali, care să contribuie la creşterea competitivităţii acestora pe piața serviciilor de asistență socială;
  3. actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în profesia de asistent social;
  4. diversificarea domeniilor în care pot activa asistenții sociali și respectiv obținerea de noi competențe profesionale;
  5. însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea obligațiilor profesionale.

Continuăm şi anul acesta activităţile de formare profesională continuă a asistenţilor sociali şi aşteptăm propuneri privind tematica pe care doriţi să o abordăm.

Propunerile pot fi trimise pe adresa de email: cnasr@cnasr.ro pentru evenimentele din Bucureşti sau pe adresele de email ale sucursalelor teritoriale pentru evenimentele organizate în ţară.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30