gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Informare

Informare privind creditarea activităţilor de formare profesionala, altele decât cele organizate de către furnizorii avizati

Formarea profesională continuă a asistenților sociali este ulterioară formării iniţiale și asigură asistenților sociali fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe, fiind realizată prin intermediul programelor, activităților și altor forme de formare profesională avizate de către Biroul executiv al CNASR.

Potrivit normelor privind formarea profesionala continuă a asistenţilor sociali, membrii CNASR pot obţine credite profesionale şi din alte activităţi de formare profesionala, altele decât cele organizate de către furnizorii de formare profesională continuă avizaţi

În vederea creditării acestor activităţi (prevăzute la secțiunea alte activități din anexa A din Normele privind formarea profesională continuă), asistenţii sociali au obligația de a depune, anual, până la data de 31 martie, cererea de creditare însoțită de documente justificative (copie) pentru activitățile realizate în anul anterior.

Începând cu anul 2013, pentru activităţile de formare profesională continuă organizate de către furnizorii avizaţi de către CNASR, certificatele s-au eliberat/se eliberează de către Colegiu, evidenţa creditelor realizându-se în sistemul electronic intern.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30