gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Directia de Sanatate Publica Vaslui

Agentia Nationala Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizeaza concurs in vederea incadrarii din sursa externa, pe perioada nedeterminata, in conditiile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principii lor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile ~icompletarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normele metodologice de supraveghere a sanatatii lucratorilor din M.A.I., si avand in vedere adresa D.G.M.R.U. nr. 286692 din 28.06.2016, a urmatoarelor 4 posturi vacante de personal contractual, prevazute cu studii superioare.

 

DSP VASLUI adr. 11143 03.10.2016 Anunt concurs Centrul de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog al judetului Vaslui.pdf

 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30