gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

ASOCIAŢIA HRĂNITI COPIII - FEED THE CHILDREN

ASOCIAŢIA HRĂNITI COPIII - FEED THE CHILDREN

Recruteaza asistenţi social pentru Proiectul “Centre de zi”, full time job. 

Scopul postului: de a sprijini si asista copiii si tinerii (inclusiv familiile acestora) înscrişi în programul nostru socio - educational în vederea rezolvării problemelor sociale, deprinderilor de viaţă independentă şi integrare în comunitate. În acest fel prevenim abandonul şcoloar, prevenim eşecul ce poate surveni în ciclul gimnazial/liceu, copiii şi tinerii au şanse mai bune la integrarea şcolară şi socială. 

Cerinţe:

 • Absolvent studii superioare în asistenţă socială
 • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul Asistenţilor Sociali
 • Experienţa minimă între 3 şi 5 ani de lucru cu persoane în situaţii defavorizate şi/sau vulnerabile
 • Limba engleză, cel puţin nivel mediu
 • Permis de conducere categoria B
 • Cunoştinte MS Office – Word, Excel, Power Point, MS outlook
 • Experienţă de lucru în echipa multidisciplinară şi coordonarea voluntarilor

Profil:

 • capacitate de organizare, planificare şi coordonare
 • seriozitate
 • deschiderea către munca cu persoane din medii defavorizate şi/sau minorităţi entice
 • capacitate de a gestiona situaţii dificile, negociere de conflicte, mediere între beneficiari şi autorităţi

Atribuţii:

 • evaluarea şi selectarea beneficiarilor în cadrul programelor derulate de fundaţie, folosind instrumentele specifice pentru activitatea de asistent social: anchete sociale, evaluari iniţiale, realizarea planului pesonalizat de intervenţie şi urmărirea evoluţiei beneficiarilor, etc.
 • monitorizarea de caz
 • efectuează vizite la domiciliul beneficiarilor, conform planului de intervenţie, ori de câte ori este necesar
 • organizarea şi participarea la actvităţi şi evenimente socio-recreative cu şi în folosul beneficiarilor (vizite la diferite muzee/cinematografe/etc, mini-excursii, mini-tabere, etc)
 • raportari: elaborarea raportului lunar de activitate; actualizarea periodica a dosarelor beneficiarilor; furnizarea informaţiilor care servesc la pregatirea rapoartelor pentru sponsori/donatori; etc.
 • dezvoltarea relatiilor cu administraţia locala: relaţionarea cu instituţiile partenere în diferite proiecte ale fundaţiei, întocmirea de convenţii de colaboarea şi parteneriate, etc
 • participarea în cadrul altor activităţi desfăşurate: evenimente de caritate şi strângere de fonduri, târguri, etc.
 • recrutarea, coordonarea şi supevizarea voluntarilor în program.

Locatie: Centrul de Zi Traian situat in Str. Luigi Galvani nr. 20, sector 2, Bucuresti

Asteptam CV- ul dumneavoastra pe adresa: hraniti.copiii@gmail.com, marinelabuttu@yahoo.com

Vă aşteptăm cu drag în echipa noastră!

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30