gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Fundația Filantropică Metropolis angajează asistent social

Fundația Filantropică Metropolis angajează asistent social pentru centrul cu regim rezidențial-Centrul de Ocrotire a Copiilor Acasa , program 8 h/ zi de luni până vineri.
Adresă: Drumul Săbăreni, nr. 47-53, sector 6, București.

Cerințe:

 • Aviz de exercitare a profesiei
 • Studii superioare finalizate în asistență socială
 • Minimum doi ani de experiență în asistență socială
 • Cunoștințe legislative specifice serviciilor sociale rezidențiale.

Atribuții

 • Preia cererile, evaluează, întocmește dosar beneficiari, urmează procedura de potrivire a beneficiarilor și se ocupă de acomodarea acestora;
 • Evalueaza cazurile semestrial ;
 • Efectuează anchete sociale;
 • Oferă consiliere socială la cerere și ori de câte ori este necesare;
 • Întocmește rapoarte trimestrial pentru justificarea alocației de plasament;
 • Întocmește rapoarte, minute de întâlnire, note telefonice etc
 • Colaborează cu reprezentanții DGASPC S6.

Cei interesați pot trimite CV-ul pe adresa de email asistentasocialaffm@yahoo.com până la data de 20.12.2016. Informații suplimentare pot fi solicitate pe aceeași adresă de email.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30