gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Asociaţia Hrăniti Copiii recruteaza asistenţi sociali

Asociaţia Hrăniti Copiii recruteaza asistenţi sociali

ASOCIAŢIA HRĂNITI COPIII - FEED THE CHILDREN

Recruteaza asistenţi sociali pentru Proiectul “Centre de zi”, full time/part time job. 

Scopul postului: de a sprijini si asista copiii si tinerii (inclusiv familiile acestora) înscrişi în programul nostru socio - educational în vederea rezolvării problemelor sociale, deprinderilor de viaţă independentă şi integrare în comunitate. În acest fel prevenim abandonul şcoloar, prevenim eşecul ce poate surveni în ciclul gimnazial/liceu, copiii şi tinerii au şanse mai bune la integrarea şcolară şi socială.

Anuntul complet: Anunt angajare Asociatia Hraniti Copiii

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30