gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Decizia Nr. 212/03.04.2017

În temeiul art. 51 alin (1), lit. a din Regulamentul electoral al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România aprobat prin Hotărârea nr.2 din 2011 al Consiliului Național,

Tinand cont de prevederile de prevederile art. 2 din Regulamentul electoral al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România,

Comisia Electorală Centrală Permanentă

Decide:

Art. 1.

Desfășurarea alegerilor pentru conducerea Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, din data de 04 Mai 2017 va avea următorul calendar:

  • 04.04.2017 - 13.04.2017, ora 12:00 depunerea candidaturilor conform prevederilor regulamentului electoral;
  • 14.04.2017 - publicarea listei finale cu candidaturile depuse;
  • 14.04.2017 - 02.05.2017 - campania electorală;
  • 04.05.2017 – desfășurarea alegerilor;
  • după data de 04.05.2017, validarea rezultatelor alegerilor și emiterea mandatelor celor aleși.

Art. 2.

(1) Dosarele de candidatură vor fi depuse în trei exemplare în original, conform prevederilor regulamentului electoral.

(2) Dosarele de candidatură pot fi depuse personal sau prin împuternicit de luni până vineri, între orele 09:00 - 17:00 la sediul Colegiului Național al Asistenților Sociali din România din strada Biserica Amzei 29, Et. 3, Sector 1, București.

(3) Dosarele de candidatură transmise prin poștă, cu confirmare de primire trebuie să ajungă la destinație înainte de 13.04.2017, inclusiv.

Art.3. Prezenta decizie se publică pe site-ul Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, nu mai târziu de data de 04.04.2017.

Președinte

CIORTAN ALEXANDRU VLADIMIR

 

Descarca decizia si anexa: Decizie_nr._212_03.04.2017.pdf

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30