gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Decizia Nr. 215/04.05.2017

În temeiul art. 51 alin (1), lit. a din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România aprobat prin Hotărârea nr.2 din 2011 al Consiliului National,
Tinand cont de prevederile de prevederile art. 78 din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România,
Avand in vedere Procesul Verbal nr.236/04.05.2017 privind rezultatul alegerilor la nivel central din cadrul Congresului Colegiului National al Asistentilor Sociali,
Comisia Electorală Centrală Permanentă

 Decide:
 Art. 1. Se elibereaza mandatul privind functia de presedinte al Colegiului National al Asistentilor Sociali pentru perioada 04.05.2017 – 04.05.2022 domnului BUZDUCEA Doru.
 

Presedinte
CIORTAN ALEXANDRU VLADIMIR


Secretar
NICU ROTARU PANTELIMON

 

desccarca decizia

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30