gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Decizia Nr. 221/14.08.2017

În temeiul art. 51 alin (1), lit. a din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România aprobat prin Hotărârea nr.2 din 2011 al Consiliului National,

Tinand cont de prevederile art. 1 din Decizia Nr. 1 din 02.04.2012 a Comisiei Electorale Centrale Permanente, si de prevederile art. 59 din Regulamentul electoral al

Colegiului National al Asistentilor Sociali din România,

Comisia Electorală Centrală Permanentă

Decide:

Art. 1. Lista finala a candidaturilor depuse in vederea alegerilor pentru conducerea structurii teritoriale CNASR Dolj, este urmatoarea:

Nr. 1 BUCUR Lavinia-Ileana

Art. 2. Lista candidatilor si a membrilor propusi, anexata, se va publica la sediul CNASR si pe site.

Secretar
ROTARU NICU-PANTELIMON
  
Membru
DOHOTARU-PLETOIANU MARIUS-SERGIU

 

ANEXA
 
LISTA FINALA A CANDIDATURILOR
ALEGERI LA NIVEL TERITORIAL
STRUCTURA TERITORIALA DOLJ
 
Candidat presedinte Structura Teritoriala CNASR DOLJ
 
1. BUCUR Lavinia-Ileana
 
Echipa propusa

Functia Propunere
Vicepresedinte   CHIRAN Mihaela-Emilia
Membru CIRLOGANESCU Luminita
Membru MAZILU Florentina
Membru PIELE Tamara

 

Alegerile se vor desfasura in data de 31.08.2017, in intervalul orar 1500-1700 in sala de sedinte a DGASPC Dolj din imobilul situat in str. Constantin Mecca, nr. 22, loc. Craiova, jud. Dolj.
 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30