gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Decizia Nr. 244/28.11.2017

Decizia Nr. 244/28.11.2017

În temeiul art. 51 alin (1), lit. a din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România aprobat prin Hotărârea nr.2 din 2011 al Consiliului National,


Tinand cont de prevederile art. 1 din Decizia Nr. 1 din 02.04.2012 a Comisiei Electorale Centrale Permanente, si de prevederile art. 59 din Regulamentul electoral al Colegiului National al Asistentilor Sociali din România,


Comisia Electorală Centrală Permanentă


Decide:


Art. 1. Lista finala a candidaturilor depuse in vederea alegerilor pentru conducerea structurii teritoriale CNASR Brasov, este urmatoarea:


Nr. 1 MERET Nicoleta Maria


Art. 2. Lista candidatilor si a membrilor propusi, anexata, se va publica la sediul CNASR si pe site.

 Secretar
ROTARU NICU-PANTELIMON

Membru
DOHOTARU-PLETOIANU MARIUS-SERGIU

 

ANEXA

LISTA FINALA A CANDIDATURILOR

ALEGERI LA NIVEL TERITORIAL

STRUCTURA TERITORIALA BRASOV 

 

Candidat presedinte Structura Teritoriala CNASR BRASOV 

  1. MERET Nicoleta Maria

 

Echipa propusa

 

Functia                    Propunere

Vicepresedinte           BAYER Daniela Sorina

Membru                    BALTEANU Claudia

Membru                    BARBAT Madalina Gabriela

Membru                    PIRVU Monica-Doina 

Reprezentant in Congresul National al Asistentilor Sociali: TUDOR Liliana-Gabriela

 

Alegerile se vor desfasura in data de 15.12.2017, in intervalul orar 1200-1800 la sediul Directiei de Servicii Sociale Brasov, str. Panselelor, nr. 23, loc. Brasov, jud. Brasov.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30