gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Anunt angajare Arhiepiscopia Bucureștilor Asistent social - in cadrul CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII SF. SOFIA

Arhiepiscopia Bucureștilor angajează ASISTENT SOCIAL, în program full time, în cadrul CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII SF. SOFIA, situat în zona Universității. Programele derulate sunt adresate copiilor si familiilor defavorizate social.


Principalele sarcini:

• Realizează evaluarea socio-economică a familiei;
• Identifică nevoile reale ale familiei si propune servicii de intervenţie pentru copil şi familie;
• Sprijină copiii în efectarea temelor școlare;
• Întocmeşte planul personalizat de intervenție şi monitorizează progresul copiilor şi al familiilor beneficiare;
• Realizează şi implementează programul de activităţi şi întâlniri de grup pentru copii şi părinţi;
• Asigură monitorizare postservicii pe o perioadă de 3 luni.

Cerinţe:

• Licenţiat în asistenţă socială, aviz de exercitare a profesiei de asistent social;
• Empatie, simţ de răspundere;
• Atitudine pozitiva şi orientare către rezolvarea de probleme;
• Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;

Persoanele interesate pot trimite Cv-urile pana la data de 16 aprilie 2018, pe adresa de e-mail: social@arhiepiscopiabucurestilor.ro

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30