gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Istoric CNASR

Colegiul National al Asistentilor Sociali  s-a constituit in februarie 2005 in baza Legii 466/04.11.2004 ca organizatie profesionala, neguvernamentala, de interes public, apolitica, nonprofit, cu personalitate juridica, autonoma si independenta.

Colegiul National al Asistentilor Sociali, este automom si independent in raport cu orice autoritate publica sau persoana juridica de drept privat si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni din partea acestora.

Colegiul National al Asistentilor Sociali, prin organismele sale, este reprezentant al corpului asistentilor sociali din Romania in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale, interne si internationale.

 

Colegiul National al Asistentilor Sociali  este organizat si functioneaza pe criterii teritoriale, la nivel national si judetean.  Intre Colegiul National al Asistentilor Sociali  si Colegiile Judetene, respectiv cel al municipiului Bucuresti, exista raporturi de autonomie functionala, organizatorica si financiara cu respectarea principiului subsidiaritatii ce decurge din prezentul Regulament.  Aplicarea principiului subsidiaritatii implica din punct de vedere functional atribuirea competentelor si responsabilitatilor cu prioritate structurilor judetene, iar in cazuri exceptionale si numai atunci cand anumite atributii nu pot fi exercitate intr-o maniera optima decat la nivel central, repartizarea competentelor se va face de catre Consiliul National al C.N.A.S. in favoarea structurilor nationale ale Colegiului National al Asistentilor Sociali 

Primul presedinte al CNASR a fost domnul Florian Valeriu Salajeanu.

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30