gala_excelentei.pngplati_online.pnginregistrare_cnasr.pngsucursale_teritoriale.pngreteaua_excelenta.pnglocuri_munca.png

Consiliul National al Asistentilor Sociali

Strategie 2012-2017

 

INTRODUCERE

Biroul Executiv al Colegiului Asistenților Sociali, în consultare cu membrii comisiilor de specialitate a adoptat, in sedinta din 26 iunie 2012, Strategia de dezvoltare 2012-2017. La baza documentului se află programul managerial pentru funcția de președinte al Colegiului, promovat in campania pentru alegerile din 4 mai 2012.

MISIUNE

Colegiul Național al Asistenților Sociali reprezintă interesele profesiei de asistent social și acționează prin toate mijloacele conferite de lege pentru dezvoltarea acesteia și pentru ridicarea prestigiului ei in cadrul vieții sociale.

VALORI

Activitatea Colegiului Național al Asistenților Sociali se fundamentează pe următoarele valori:

  1. Transparență
  2. Consultare
  3. Performanță
  4. Profesionalism

OBIECTIVE STRATEGICE 

Obiectivul strategic 1 – Consolidarea instituțională a Colegiului

Pentru a răspunde la exigențele crescânde, Colegiul Național al Asistenților Sociali se va organiza în departamente cu activitate constantă. Secretariatul Colegiului se va organiza astfel încât să asigure mai eficient legătura dintre conducerea Colegiului și membrii acestuia. De asemenea, va fi construit un sistem prin care sesizările, sugestiile etc. vor ajunge la comisiile sau persoanele competente să le soluționeze sau să le valorifice.Obiectivul strategic 2 – O rapidă organizare a sucursalelor Colegiului
Pornind de la premisa că toți asistenții sociali formează corpul profesiei, vor fi organizate structuri teritoriale ale Colegiului prin intermediul cărora membrii vor avea oportunitatea de a participa şi a-şi exprima punctule de vedere cu privire la deciziile și activitățile Colegiului. De asemenea, existența structurilor teritoriale va permite adoptarea deciziilor cât mai repede și cât mai aproape de specificul local.

Obiectivul strategic 2 – Creșterea numărului de membri

O organizație puternică este și o organizație cu mulți membri. În vederea atingerii acestui obiectiv, vor fi elaborate strategii de atragere, motivare și susținere a asistenților sociali (vor fi identificate oportunitati privind formarea profesionala a asistentilor sociali, modalitati de plata a taxelor si cotizatiilor etc).

Obiectivul strategic 3 – O vizibilitate pozitivă la nivel național

Imaginea profesiei de asistent social va fi promovată printr-o campanie consistentă de construire a imaginii profesiei la nivel local și național prin activități cum ar fi: dezvoltarea de parteneriate locale, naționale și internaționale, comunicate de presă, campanii de promovare, parteneriate cu universitățile, participări la grupuri de lucru, campanii de informare privind legislația relevantă existentă sau în curs de elaborare etc.

Obiectivul strategic 4 – Promovarea internațională a Colegiului

Lumea în care trăim nu mai este una ce se poate dezvolta în izolare de presiunile europenizării sau a globalizării. CNASR trebuie să fie informat cu evoluția profesiei în lume și să participe la decizii care privesc politicile sociale sau profesionale elaborate la Comisia Europeană sau în alte foruri de acest tip.

Obiectivul strategic 5 – Reprezentarea constantă a intereselor membrilor Colegiului

Una dintre cele mai importante rațiuni de a exista a Colegiului este de a reprezenta interesele membrilor comunității asistenților sociali. Principalele activități prin care interesele profesionale ale asistenților sociali pot fi reprezentate vor fi: participări la elaborarea actelor normative, participări în asociații de lobby, organizarea unor evenimente cu participarea parlamentarilor din comisiile de muncă și protecție socială, etc.

Obiectivul strategic 6 – Consolidarea relației cu mediul socio-economic și cu cel universitar

O dezvoltare sănătoasă a profesiei de asistent social nu se poate realiza decât printr-un parteneriat solid cu universitățile care oferă programe de pregătire inițială și prin consultarea cu mediul socio-economic (direcții de asistență socială, primării, furnizori de servicii sociale etc.) care reprezintă problematica socială căreia trebuie să îi răspundă profesia. Parteneriatul cu universitățile nu oferă doar o formare inițială de calitate și adaptată la nevoile reale ale profesiei, dar și un mediu în care se pot realiza cercetări și studii privind impactul anumitor intervenții specifice asistenței sociale. În acest context universtățile își pot manifesta constructiv funcția de ‚prieten critic’ al profesiei.

Obiectivul strategic 7 – Formarea și supervizare continuă

Pentru a răspunde mai bine la problematica socială tot mai diversă și pentru a preveni rutina și fenomenul de ‚burn out’, vor fi create proceduri și procese prin care nevoile membrilor să fie periodic evaluate și acoperite prin cursuri sau întâlniri regionale. De asemenea, vor fi clarificate sintagme și concepte precum: arii de competență, trepte de competență etc. Mai mult, se vor stabili competențele profesionale asociate fiecărei trepte profesionale.

 

pdf_icon.jpg  Descarca in format PDF: Strategia CNASR pentru perioada 2012 - 2017 

 

 

comisii_cooperative.pngcorpul_de_control.pngcomitetul_sectorial_sanatate_asistenta_sociala.pngfinanciar.png

registru_actualizat.png

Contact

Bucuresti, Str. Biserica Amzei, nr.29, et.3, sector 1, cod postal 010393

cnasr_qr.pngtel1: 0748 124 585
tel2: 021 317 51 25
fax1: 031 817 20 47
fax2: 021 317 24 30

e-mail: cnasr@cnasr.ro

Cont IBAN:
RO38 RZBR 0000 0600 1203 7312 

Banca: Raiffeisen Bank,
Agentia Piata Romana Bucuresti

Cont IBAN:
RO56 RNCB 0075 0352 4057 0001

Banca: BCR
Unitatea BCR Unirea

Cod fiscal: 17400940

Program de relatii cu publicul:
luni-joi
orele 10.30-14.30