Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 31, et. 6, sector 1, Bucuresti, cod postal 010325 Tel: 0748.124.585, 021.317.51.25

Comunicat - 25.10.2023

Astăzi Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali (CNASR) a fost sesizat de către asistenții sociali referitor la proiectul legii salarizării unitare a angajaţilor de la bugetul de stat, cu privire la faptul că asistentul social se regăsește pe gradul 5 de ierarhizare în funcţie de gradul de complexitate a muncii, a studiilor necesare şi a atribuţiilor postului.

În urma analizării ierarhiei evaluării funcțiilor reprezentative, așa cum o regăsim în informațiile apărute online, susținem că profesia de asistent social ar trebui să se poziționeze la gradul 6, grad asociat funcțiilor de execuție cu studii superioare, activitate complexă și responsabilitate semnificativă. În activitatea sa, asistentul social contribuie la elaborarea de documente strategice sau de importanță organizațională și desfășoară interacțiuni complexe cu beneficiarii direcți. Asistentul social se poate afla în situații de lucru care depășesc domeniul de specializare, necesită acumularea de noi cunoștințe, gândire critică și identificarea de soluții inovatoare. Cerințele de comunicare persuasivă sunt considerabile.

Asistentul social este specialistul cheie în furnizarea serviciilor sociale de calitate și alături de psiholog dar și de alți profesioniști, este parte a echipei multidisciplinare din domeniul social. Identificarea și evaluarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup și elaborarea planurilor de intervenție pentru prevenirea, combaterea și soluționarea situațiilor de dificultate se realizează de către asistenți sociali în conformitate cu atribuțiile ce le revin potrivit statutului asistentului social, a regulamentelor interne ale angajatorilor și a fișei postului. Activitatea profesională a asistentului social este decisivă pentru furnizarea serviciilor sociale de calitate și pentru bunăstarea și siguranța beneficiarului, însă totodată este necesară și o recunoaștere a muncii sale și o remunerație echitabilă. La fel ca profesia de psiholog, profesia de asistent social este una liberală, reglementată prin Legea 466/2004 privind statutul asistentului social și conform art. 2 și 7 din Legea 466/2004, exercitarea profesiei de asistent social se face de către persoana cu studii superioare de licență în asistență socială, înregistrată în Registrul Național al Asistenților Sociali din România, cu aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de CNASR.

Aceste informații au fost aduse la cunoștință Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și am solicitat doamnei Ministru Simona Bucura-Oprescu o întâlnire în care să discutăm despre aceste aspecte în vederea consolidării statutului asistentului social și poziționarea sa pe gradul adecvat de ierarhizare în funcţie de gradul de complexitate a muncii, a studiilor necesare şi a atribuţiilor postului.